menu close arrow_back_ios person_add home

Współczesna Dietetyka | 4/2016

Podczas gdy zdrowa dieta może odpowiednio przygotować organizm do ciąży, może również wpływać na płodność, zarówno kobiet jak i mężczyzn. W jaki sposób? Nie wszystkie mechanizmy są jeszcze dokładnie znane. Na pewno jednym z aspektów wpływu diety na płodność jest wpływ diety na masę ciała. W bieżącym numerze przedstawiamy aktualne wyniki badań i sposoby postępowania stymulujące płodność.

Bez nazwy-2.jpg


AKTUALNOŚCI

Internetowy kurs dla dietetyków "Diagnostyka i prowadzenie pacjenta z celiakią"

17 stycznia 2016 roku laboratorium genetyczne EUROIMMUN DNA pod patronatem naukowym Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej oraz prof. dr hab. Bożeny Cukrowskiej z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie uruchomiło internetowy kurs dedykowany dietetykom: „Diagnostyka i prowadzenie pacjenta z celiakią”. Program kursu obejmuje kilka bloków tematycznych i został przygotowany w oparciu o wyniki najnowszych badań, a jego celem jest stworzenie sieci rekomendowanych dietetyków, którzy będą reprezentować najwyższy standard opieki nad pacjentami z celiakią.

czytaj dalej

AKTUALNOŚCI

Internetowy kurs dla dietetyków "Diagnostyka i prowadzenie pacjenta z celiakią"

17 stycznia 2016 roku laboratorium genetyczne EUROIMMUN DNA pod patronatem naukowym Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej oraz prof. dr hab. Bożeny Cukrowskiej z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie uruchomiło internetowy kurs dedykowany dietetykom: „Diagnostyka i prowadzenie pacjenta z celiakią”. Program kursu obejmuje kilka bloków tematycznych i został przygotowany w oparciu o wyniki najnowszych badań, a jego celem jest stworzenie sieci rekomendowanych dietetyków, którzy będą reprezentować najwyższy standard opieki nad pacjentami z celiakią.

Czytam więcej

AKTUALNOŚCI

NOWOŚCI LITERATUROWE „Dieta bezglutenowa - co wybrać”, Krystyna Iwanow, Wojciech Kłys, Hanna Kunachowicz, Wyd. PZWL

Książka napisana przez specjalistów z Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” dostarcza wszechstronnej, aktualnej i potwierdzonej naukowo wiedzy o diecie bezglutenowej. Publikację wyróżnia dodatkowo obszerna część tabelaryczna z danymi o wartości energetycznej i zawartości składników odżywczych w produktach bezglutenowych wytworzonych przemysłowo oraz w produktach naturalnie niezawierających glutenu.

czytaj dalej

AKTUALNOŚCI

NOWOŚCI LITERATUROWE „Dieta bezglutenowa - co wybrać”, Krystyna Iwanow, Wojciech Kłys, Hanna Kunachowicz, Wyd. PZWL

Książka napisana przez specjalistów z Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” dostarcza wszechstronnej, aktualnej i potwierdzonej naukowo wiedzy o diecie bezglutenowej. Publikację wyróżnia dodatkowo obszerna część tabelaryczna z danymi o wartości energetycznej i zawartości składników odżywczych w produktach bezglutenowych wytworzonych przemysłowo oraz w produktach naturalnie niezawierających glutenu.

Czytam więcej

AKTUALNOŚCI

Newsy ze świata nauki – karmienie piersią

Pod koniec stycznia pojawiła się seria artykułów w medycznym czasopiśmie naukowym "The Lancet" dotycząca karmienia piersią. Przedstawione zostały aktualne poglądy na temat wpływu długo- i krótkoterminowego karmienia piersią na zdrowie matki i dziecka. Badania wskazują, iż upowszechnienie karmienia piersią mogłoby uratować życie ponad 820 tysięcy dzieci rocznie na skutek zmniejszenia ilości chorób biegunkowych oraz infekcji dróg oddechowych u dzieci. Dodatkowo każdy rok karmienia piersią może zdecydowanie zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory jajników oraz raka piersi u matki. "The Lancet" potwierdza korzystny wpływ karmienia piersią dla dziecka i dla matki również w państwach o niskim i średnim poziomie dochodów.

czytaj dalej

AKTUALNOŚCI

Newsy ze świata nauki – karmienie piersią

Pod koniec stycznia pojawiła się seria artykułów w medycznym czasopiśmie naukowym "The Lancet" dotycząca karmienia piersią. Przedstawione zostały aktualne poglądy na temat wpływu długo- i krótkoterminowego karmienia piersią na zdrowie matki i dziecka. Badania wskazują, iż upowszechnienie karmienia piersią mogłoby uratować życie ponad 820 tysięcy dzieci rocznie na skutek zmniejszenia ilości chorób biegunkowych oraz infekcji dróg oddechowych u dzieci. Dodatkowo każdy rok karmienia piersią może zdecydowanie zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory jajników oraz raka piersi u matki. "The Lancet" potwierdza korzystny wpływ karmienia piersią dla dziecka i dla matki również w państwach o niskim i średnim poziomie dochodów.

Czytam więcej

AKTUALNOŚCI

TIQDIET – aplikacja dla dietetyków

TiqDiet to nowoczesne narzędzie, dające nową płaszczyznę kontaktu między dietetykiem a pacjentem. To z jednej strony komputerowy program przeznaczony dla terapeuty, a z drugiej mobilna aplikacja dla jego pacjentów. Aplikacja daje możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym realizacji zaleceń, postępu lub regresu terapii, monitorowania stanu zdrowia, a także modyfikowania lub uzupełniania zaleceń terapii. Głównym źródłem motywowania użytkownika jest między innymi pokazywanie małych, ale widocznych zmian, które zachodzą przy każdym działaniu, a wyniki prezentowane są na czytelnych wykresach.

Aplikację można dostosować do indywidualnych potrzeb poprzez dodawanie lub usuwanie elementów wywiadu, tworzenie własnych ankiet i planów żywieniowych. Część dla pacjenta przewiduje możliwość odznaczania przyjmowania leków, zapis pomiarów (np. ciśnienia lub glukozy we krwi), a także prowadzenie dziennika realizacji zaleceń dietetyka waz z automatycznymi przypomnieniami do każdej z czynności. Aktualnie aplikacja znajduję się w fazie ostatnich testów, a jej premiera przewidziana jest na wiosnę tego roku.

czytaj dalej

AKTUALNOŚCI

TIQDIET – aplikacja dla dietetyków

TiqDiet to nowoczesne narzędzie, dające nową płaszczyznę kontaktu między dietetykiem a pacjentem. To z jednej strony komputerowy program przeznaczony dla terapeuty, a z drugiej mobilna aplikacja dla jego pacjentów. Aplikacja daje możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym realizacji zaleceń, postępu lub regresu terapii, monitorowania stanu zdrowia, a także modyfikowania lub uzupełniania zaleceń terapii. Głównym źródłem motywowania użytkownika jest między innymi pokazywanie małych, ale widocznych zmian, które zachodzą przy każdym działaniu, a wyniki prezentowane są na czytelnych wykresach.

Aplikację można dostosować do indywidualnych potrzeb poprzez dodawanie lub usuwanie elementów wywiadu, tworzenie własnych ankiet i planów żywieniowych. Część dla pacjenta przewiduje możliwość odznaczania przyjmowania leków, zapis pomiarów (np. ciśnienia lub glukozy we krwi), a także prowadzenie dziennika realizacji zaleceń dietetyka waz z automatycznymi przypomnieniami do każdej z czynności. Aktualnie aplikacja znajduję się w fazie ostatnich testów, a jej premiera przewidziana jest na wiosnę tego roku.

Czytam więcej
Article image

AKTUALNOŚCI

Kurs e-learningowy English for Clinical Dietetics and Nutrition

Mając na uwadze potrzeby studentów oraz profesjonalnych dietetyków i żywieniowców autorzy stworzyli interaktywny kurs, który pozwala rozwijać umiejętności języka angielskiego w kontekście akademickim, naukowym i poradnictwa z zakresu dietetyki i żywienia klinicznego. Zawartość kursu tworzą liczne teksty naukowe, ćwiczenia audio i wideo, interakcyjne zadania językowe, oryginalne sposoby przyswajania wiedzy, słownik dietetyczny z odtwarzaną wymową, itp. Szczególną uwagę poświęcono przypadkom klinicznym, które stanowią swoistą wartość dodaną do treści językowej. Kurs w formacie e-learningowym, z 5 miesięcznym dostępem, może być wykonywany we własnym tempie.

czytaj dalej

AKTUALNOŚCI

Kurs e-learningowy English for Clinical Dietetics and Nutrition

Article image

Mając na uwadze potrzeby studentów oraz profesjonalnych dietetyków i żywieniowców autorzy stworzyli interaktywny kurs, który pozwala rozwijać umiejętności języka angielskiego w kontekście akademickim, naukowym i poradnictwa z zakresu dietetyki i żywienia klinicznego. Zawartość kursu tworzą liczne teksty naukowe, ćwiczenia audio i wideo, interakcyjne zadania językowe, oryginalne sposoby przyswajania wiedzy, słownik dietetyczny z odtwarzaną wymową, itp. Szczególną uwagę poświęcono przypadkom klinicznym, które stanowią swoistą wartość dodaną do treści językowej. Kurs w formacie e-learningowym, z 5 miesięcznym dostępem, może być wykonywany we własnym tempie.

Czytam więcej

PSYCHODIETETYKA

Kwestionariusze do badań ortoreksji

Psycholog, psychodietetyk Małgorzata Jolanta Kaczyńska

Ortoreksja nervosa to nowo poznawane zaburzenie odżywiania nieujęte do tej pory w klasyfikacjach nozologicznych. Nie określono także jednolitych kryteriów jej rozpoznawania, jednak przy diagnozie ortoreksji użyteczne mogą być dwa narzędzia, które udostęniamy do pobrania dla naszych czytelników.

Czytam więcej
Article image

DIETETYKA SPORTOWA

Posiłek po treningu. Dlaczego warto i jak prawidłowo go komponować w zależności od wykonywanej aktywności fizycznej i celów treningowych?

Dietetyk sportowy Urszula Somow

Tak samo jak w przypadku planowania całodziennej diety, również skład posiłku potreningowego będzie różny dla zawodowych sportowców (treningi o wysokiej intensywności oddzielone krótkimi okresami regeneracji, duże objętości treningowe w skali tygodni i miesięcy) i osób trenujących amatorsko (kilka razy w tygodniu, ze średnią lub niską intensywnością), dla których głównym celem jest redukcja tkanki tłuszczowej oraz ogólna poprawa stanu zdrowia. Na czas podania i skład posiłku potreningowego wpływają zmienne dotyczące m.in.:

  • treningu (w tym m.in. rodzaj, cel, czas trwania, intensywność, moment cyklu treningowego),
  • zawodnika (m.in. jego stan zdrowia, parametry antropometryczne, styl życia, w tym charakter pracy zawodowej),
  • diety podstawowej.
czytaj dalej

DIETETYKA SPORTOWA

Posiłek po treningu. Dlaczego warto i jak prawidłowo go komponować w zależności od wykonywanej aktywności fizycznej i celów treningowych?

Dietetyk sportowy Urszula Somow

Article image

Tak samo jak w przypadku planowania całodziennej diety, również skład posiłku potreningowego będzie różny dla zawodowych sportowców (treningi o wysokiej intensywności oddzielone krótkimi okresami regeneracji, duże objętości treningowe w skali tygodni i miesięcy) i osób trenujących amatorsko (kilka razy w tygodniu, ze średnią lub niską intensywnością), dla których głównym celem jest redukcja tkanki tłuszczowej oraz ogólna poprawa stanu zdrowia. Na czas podania i skład posiłku potreningowego wpływają zmienne dotyczące m.in.:

  • treningu (w tym m.in. rodzaj, cel, czas trwania, intensywność, moment cyklu treningowego),
  • zawodnika (m.in. jego stan zdrowia, parametry antropometryczne, styl życia, w tym charakter pracy zawodowej),
  • diety podstawowej.
Czytam więcej
Article image

DIETETYKA DZIECIĘCA

Zalecenia żywieniowe i postępowanie dietetyczne u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Analiza przypadku dziecka z PChN i zespołem utraty sodu

Dietetyk kliniczny Paulina Gryz-Ryczywolska, Maria Daniel

U pacjentów cierpiących na przewlekłą chorobę nerek (PChN) dieta powinna stanowić stały, nieodłączny element planu leczenia. Dieta ma na celu wspomaganie leczenia, utrzymanie prawidłowego stanu odżywienia, zapobieganie niedożywieniu, zmniejszenie lub kontrolę akumulacji produktów przemiany materii oraz opóźnienie postępu dysfunkcji nerek.

czytaj dalej

DIETETYKA DZIECIĘCA

Zalecenia żywieniowe i postępowanie dietetyczne u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Analiza przypadku dziecka z PChN i zespołem utraty sodu

Dietetyk kliniczny Paulina Gryz-Ryczywolska, Maria Daniel

Article image

U pacjentów cierpiących na przewlekłą chorobę nerek (PChN) dieta powinna stanowić stały, nieodłączny element planu leczenia. Dieta ma na celu wspomaganie leczenia, utrzymanie prawidłowego stanu odżywienia, zapobieganie niedożywieniu, zmniejszenie lub kontrolę akumulacji produktów przemiany materii oraz opóźnienie postępu dysfunkcji nerek.

Czytam więcej
Article image

NUTRIGENETYKA

Nietolerancja laktozy o podłożu genetycznym i nie tylko. Nowe spojrzenie na gen LCT kodujący laktazę

Specjalista w zakresie żywienia człowieka i dietetyk dr inż. Katarzyna Okręglicka, Dietetyk kliniczny Klaudia Wiśniewska

Laktoza jest dwucukrem zbudowanym z cząsteczek glukozy i galaktozy połączonych wiązaniem β-1,4-glikozydowym. W formie naturalnej substancja ta występuje w mleku ssaków, dlatego też nazywana jest cukrem mlecznym. Stanowi ona podstawowe źródło energii dla nowo narodzonych ssaków, charakteryzuje się względnie niskim indeksem glikemicznym w porównaniu z innymi cukrami (wynoszącym około 40) i działaniem probiotycznym, przez co może korzystnie wpływać na motorykę jelit i procesy regeneracji komórek jelita cienkiego1.

czytaj dalej

NUTRIGENETYKA

Nietolerancja laktozy o podłożu genetycznym i nie tylko. Nowe spojrzenie na gen LCT kodujący laktazę

Specjalista w zakresie żywienia człowieka i dietetyk dr inż. Katarzyna Okręglicka, Dietetyk kliniczny Klaudia Wiśniewska

Article image

Laktoza jest dwucukrem zbudowanym z cząsteczek glukozy i galaktozy połączonych wiązaniem β-1,4-glikozydowym. W formie naturalnej substancja ta występuje w mleku ssaków, dlatego też nazywana jest cukrem mlecznym. Stanowi ona podstawowe źródło energii dla nowo narodzonych ssaków, charakteryzuje się względnie niskim indeksem glikemicznym w porównaniu z innymi cukrami (wynoszącym około 40) i działaniem probiotycznym, przez co może korzystnie wpływać na motorykę jelit i procesy regeneracji komórek jelita cienkiego1.

Czytam więcej
Article image

Z GABINETU DIETETYKA

Postępowanie dietetyczne w zaćmie

Dietetyk kliniczny Monika Dudek-Palaczyk

Zaćma (tzw. katarakta) − to jednostka chorobowa, w której dochodzi do utraty zdolności przepuszczania i załamywania promieni świetlnych przez soczewkę oka, w konsekwencji czego wraz z wiekiem pogarsza się ostrość widzenia osoby dotkniętej tą chorobą, z możliwością wystąpienia w niektórych przypadkach całkowitej utraty wzroku. Ta degeneracyjna choroba oczu prowadzi do zmętnienia soczewki – substancje białkowe budujące jej włókna pod wpływem różnych czynników środowiska zabarwiają się na ciemno, ulegają postępującemu niszczeniu, w ostateczności prowadząc do zaburzeń przezierności, wzrostu ciśnienia osmotycznego i odwodnienia soczewki.

czytaj dalej

Z GABINETU DIETETYKA

Postępowanie dietetyczne w zaćmie

Dietetyk kliniczny Monika Dudek-Palaczyk

Article image

Zaćma (tzw. katarakta) − to jednostka chorobowa, w której dochodzi do utraty zdolności przepuszczania i załamywania promieni świetlnych przez soczewkę oka, w konsekwencji czego wraz z wiekiem pogarsza się ostrość widzenia osoby dotkniętej tą chorobą, z możliwością wystąpienia w niektórych przypadkach całkowitej utraty wzroku. Ta degeneracyjna choroba oczu prowadzi do zmętnienia soczewki – substancje białkowe budujące jej włókna pod wpływem różnych czynników środowiska zabarwiają się na ciemno, ulegają postępującemu niszczeniu, w ostateczności prowadząc do zaburzeń przezierności, wzrostu ciśnienia osmotycznego i odwodnienia soczewki.

Czytam więcej
Article image

Z GABINETU DIETETYKA

Postępowanie w chorobach onkologicznych. Pacjent z neutropenią

Dietetyk kliniczny Patrycja Kłósek, Specjalista chorób wewnętrznych Agnieszka Barchnicka

W ostatnich latach obserwuje się wzrost świadomości społeczeństwa dotyczący wpływu spożywanych pokarmów na stan zdrowia oraz samopoczucia. Szczególnie interesujący jest wpływ jakości żywności na patogenezę chorób nowotworowych. Chorzy na schorzenia onkologiczne coraz częściej korzystają z pomocy dietetyka w celu ustalenia odpowiedniego jadłospisu. Lekarze także kładą nacisk na dostosowanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia żywieniowego. Prawidłowo zbilansowana dieta zwiększa szanse przeżycia pacjenta, efektywność leczenia farmakologicznego i zmniejsza ryzyko powikłań.

czytaj dalej

Z GABINETU DIETETYKA

Postępowanie w chorobach onkologicznych. Pacjent z neutropenią

Dietetyk kliniczny Patrycja Kłósek, Specjalista chorób wewnętrznych Agnieszka Barchnicka

Article image

W ostatnich latach obserwuje się wzrost świadomości społeczeństwa dotyczący wpływu spożywanych pokarmów na stan zdrowia oraz samopoczucia. Szczególnie interesujący jest wpływ jakości żywności na patogenezę chorób nowotworowych. Chorzy na schorzenia onkologiczne coraz częściej korzystają z pomocy dietetyka w celu ustalenia odpowiedniego jadłospisu. Lekarze także kładą nacisk na dostosowanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia żywieniowego. Prawidłowo zbilansowana dieta zwiększa szanse przeżycia pacjenta, efektywność leczenia farmakologicznego i zmniejsza ryzyko powikłań.

Czytam więcej
Article image

AKTYWNOŚĆ W DIECIE

Fizjoterapia uroginekologiczna. Czy można zapobiegać ryzyku wystąpienia dolegliwości w obrębie miednicy

Fizjoterapeuta Natalia Wawszczyk

Fizjoterapia uroginekologiczna jest stosunkowo nową i jeszcze mało popularną specjalizacją w Polsce. Związana jest z rozwojem profilaktyki i leczenia zachowawczego dolegliwości występujących w obszarze kostno-stawowo-mięśniowym miednicy oraz znajdujących się w niej narządów. Specjaliści w tej dziedzinie zajmują się leczeniem zachowawczym głównie kobiet, choć nie tylko, na różnych etapach życia, począwszy od pierwszej ciąży (przygotowanie do porodu i rehabilitacja poporodowa), aż do okresu pomenopauzalnego (dysfunkcje układu moczowo-płciowego, postępowanie przed- i pooperacyjne).

czytaj dalej

AKTYWNOŚĆ W DIECIE

Fizjoterapia uroginekologiczna. Czy można zapobiegać ryzyku wystąpienia dolegliwości w obrębie miednicy

Fizjoterapeuta Natalia Wawszczyk

Article image

Fizjoterapia uroginekologiczna jest stosunkowo nową i jeszcze mało popularną specjalizacją w Polsce. Związana jest z rozwojem profilaktyki i leczenia zachowawczego dolegliwości występujących w obszarze kostno-stawowo-mięśniowym miednicy oraz znajdujących się w niej narządów. Specjaliści w tej dziedzinie zajmują się leczeniem zachowawczym głównie kobiet, choć nie tylko, na różnych etapach życia, począwszy od pierwszej ciąży (przygotowanie do porodu i rehabilitacja poporodowa), aż do okresu pomenopauzalnego (dysfunkcje układu moczowo-płciowego, postępowanie przed- i pooperacyjne).

Czytam więcej
Article image

AKTYWNOŚĆ W DIECIE

Triada aktywności fizycznej

Fizjoterapeuta Zygmunt Bartosiewicz

Odpowiedni dobór aktywności fizycznej jest bardzo istotną kwestią i tematem wielu różnych rozważań. Dietetycy często radzą się fizjoterapeutów czy trenerów personalnych w tej sprawie. Pytają o to, co najlepiej polecić pacjentom, bo przecież połączenie diety z aktywnością fizyczną daje dużo lepsze i szybsze rezultaty, a to wpływa znacząco na poziom motywacji pacjenta do przestrzegania postanowień nowego planu żywieniowego. W mediach wciąż słychać o nowych metodach treningowych, takich jak np.: trening stabilizacji mięśni głębokich, TRX, ćwiczenia funkcjonalne itd. Każda z metod, zdaniem ich twórców, czy raczej propagatorów, jest rewelacyjna, dobra na wszystko, najlepsza, niepowtarzalna, efektywna… Czy tak jest naprawdę?

czytaj dalej

AKTYWNOŚĆ W DIECIE

Triada aktywności fizycznej

Fizjoterapeuta Zygmunt Bartosiewicz

Article image

Odpowiedni dobór aktywności fizycznej jest bardzo istotną kwestią i tematem wielu różnych rozważań. Dietetycy często radzą się fizjoterapeutów czy trenerów personalnych w tej sprawie. Pytają o to, co najlepiej polecić pacjentom, bo przecież połączenie diety z aktywnością fizyczną daje dużo lepsze i szybsze rezultaty, a to wpływa znacząco na poziom motywacji pacjenta do przestrzegania postanowień nowego planu żywieniowego. W mediach wciąż słychać o nowych metodach treningowych, takich jak np.: trening stabilizacji mięśni głębokich, TRX, ćwiczenia funkcjonalne itd. Każda z metod, zdaniem ich twórców, czy raczej propagatorów, jest rewelacyjna, dobra na wszystko, najlepsza, niepowtarzalna, efektywna… Czy tak jest naprawdę?

Czytam więcej
Article image

SUPERFOODS

Trawa pszeniczna

Dietetyk kliniczny Klaudia Wiśniewska

Trawa pszeniczna pozyskiwana jest z pędów pszenicy (Triticum aestivum Linn), która uprawiana jest na świecie już od wieków. Pszenica pochodzi z południowo-zachodniej i środkowej Azji, znanych jest ponad 20 jej różnych gatunków.

czytaj dalej

SUPERFOODS

Trawa pszeniczna

Dietetyk kliniczny Klaudia Wiśniewska

Article image

Trawa pszeniczna pozyskiwana jest z pędów pszenicy (Triticum aestivum Linn), która uprawiana jest na świecie już od wieków. Pszenica pochodzi z południowo-zachodniej i środkowej Azji, znanych jest ponad 20 jej różnych gatunków.

Czytam więcej
Article image

ENGLISH FOR DIETETICS

Colorectal cancer (module)

Doktor nauk o zdrowiu Magdalena Milewska, Grzegorz Pamrów

Częś artykułu pochodzi z pierwszego modułu (colorectal cancer) kursu e-learningowego "Englisz for Clinical Dietetics and Nutrition".

W ramach tej rubryki będziemy prezentować Państwu specjalistyczne słownictwo w zakresie wybranego tematu, materiał ćwiczeniowy oraz zadania utrwalające. Wkrótce udostęnione zostaną również materiały audio.

Czarnym kolorem oznaczono: useful words and expresions, niebieskim kolorem oznaczono: useful words with prepositions, zielonym kolorem oznaczono: useful collocations.

czytaj dalej

ENGLISH FOR DIETETICS

Colorectal cancer (module)

Doktor nauk o zdrowiu Magdalena Milewska, Grzegorz Pamrów

Article image

Częś artykułu pochodzi z pierwszego modułu (colorectal cancer) kursu e-learningowego "Englisz for Clinical Dietetics and Nutrition".

W ramach tej rubryki będziemy prezentować Państwu specjalistyczne słownictwo w zakresie wybranego tematu, materiał ćwiczeniowy oraz zadania utrwalające. Wkrótce udostęnione zostaną również materiały audio.

Czarnym kolorem oznaczono: useful words and expresions, niebieskim kolorem oznaczono: useful words with prepositions, zielonym kolorem oznaczono: useful collocations.

Czytam więcej

PRAWO

Suplementy diety a regulacje prawne

Specjalistka w zakresie immunologii Sylwia Skrzyńska

Article image

Suplementy diety w ostatnich latach cieszą się bardzo dużą popularnością w społeczeństwie. Coraz częściej stosowane są jako zamienniki składników wartościowej i zbilansowanej diety, a nie tylko jako jej uzupełnienie.

Czytam więcej