menu close arrow_back_ios person_add home

Dietetyk kliniczny Paulina Gryz-Ryczywolska

IMMUNOŻYWIENIE

Żywienie i postępowanie dietetyczne po przeszczepie nerki

Przeszczep nerki jest najbardziej optymalną metodą leczenia pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. W porównaniu do innych metod leczenia nerkozastępczego, przeszczep nerki wydłuża i poprawia komfort życia. Formułując zalecenia żywieniowe dla pacjentów po transplantacji tego narządu, trzeba uwzględnić stan odżywienia przed i po przeszczepie, wydolność narządu, choroby towarzyszące oraz sposób leczenia immunosupresyjnego i jego ewentualne powikłania.

czytaj dalej
Article image

DIETETYKA DZIECIĘCA

Zalecenia żywieniowe i postępowanie dietetyczne u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Analiza przypadku dziecka z PChN i zespołem utraty sodu

U pacjentów cierpiących na przewlekłą chorobę nerek (PChN) dieta powinna stanowić stały, nieodłączny element planu leczenia. Dieta ma na celu wspomaganie leczenia, utrzymanie prawidłowego stanu odżywienia, zapobieganie niedożywieniu, zmniejszenie lub kontrolę akumulacji produktów przemiany materii oraz opóźnienie postępu dysfunkcji nerek.

czytaj dalej
Article image

LECZENIE NADWAGI I OTYŁOŚCI

Glomerulopatia związana z otyłością jako mało znane powikłanie nadmiernej masy ciała

Coraz częściej w opisie swoistych dysfunkcji nerek u osób z nadmierną masą ciała stosuje się pojęcie glomerulopatii związanej z otyłością (obesity-related glomerulopathy − ORG). ORG jest zespołem chorobowym, który dotyczy najczęściej osób ze wskaźnikiem masy ciała powyżej 40 kg/m2. U osób z BMI ≥ 30 kg/m2 ryzyko zachorowania wzrasta nawet do 83%1.

czytaj dalej