menu close arrow_back_ios person_add home

Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie?

Podczas kongresu Impact`22 w Poznaniu prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości profesor Paweł Bogdański wskazał, że pod względem liczby dzieci z nadwagą Polska zajmuje niechlubne, 5 miejsce. Polskie dzieci tyją najszybciej w całej Europie. Szacuje się, że  każdego roku w naszym kraju będzie przybywać 400 tysięcy dzieci z nadmierną masą ciała, w tym 80 tyś będzie chorowało na otyłość. Naukowcy alarmują, że najprawdopodobniej będzie to pierwsze  pokolenie, które z powodu otyłości i jej licznych powikłań będzie żyło krócej niż ich rodzice i dziadkowie.

Osoba z prawidłową masą ciała ma szanse dożyć 70 roku życia na 80%. Przy otyłości drugiego stopnia szanse te spadają do 60%, a w przypadku trzeciego stopnia otyłości-szanse dożycia 70 roku życia wynoszą zaledwie 50%.

Według danych OECD z 2019 roku w ciągu najbliższych 30 lat Polska przeznaczy ponad 4% PKB na leczenie otyłości i chorób z nią związanych. Jeśli nic się nie zmieni koszty związane z leczeniem otyłości będą dramatycznie rosły, a kolejki do specjalistów będą się nieustannie wydłużać. Ponadto według danych OECD szacuje się, że do 2050 średnia długość życia przeciętnego Polaka zmniejszy się o blisko 4 lata- i jest to drugi najgorszy wynik z 52 badanych krajów.

Profesor Bogdański zapewnia, że redukcja masy ciała w zakresie 5-10% przekłada się na wymierne korzyści dla pacjentów chorujących na otyłość. Istotne jest by pacjent z otyłością trafiał pod opiekę kompleksowego zespołu terapeutycznego, w którym lekarz współpracuje z dietetykiem, fizjoterapeutą i psychologiem. Ponadto istotne znaczenie w zadbaniu o zdrowie publiczne, ma edukacja społeczeństwa z zakresu zagrożeń wynikających z nieleczonej choroby otyłościowej.

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C92324%2Cprof-bogdanski-otylosc-grozna-choroba-ktora-przyjela-skale-prawdziwej


O autorze

Redakcja

CZYTAM ARTYKUŁY