menu close arrow_back_ios person_add home

Nieswoiste choroby zapalne jelit - złożony problem, różne postępowanie

Nieswoiste choroby zapalne jelit – NChZJ (ang. Inflammatory Bowel Disease, IBD) są poważnym problemem zdrowotnym rzutującym nie tylko na codzienne funkcjonowanie chorych, poprzez obniżenie komfortu ich życia, ale przede wszystkim stanowią realne zagrożenie dla ich zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia. Terapia NChZJ stawia wiele wyzwań, do których należy indywidualizacja i modyfikacja (zależnie od stanu klinicznego) leczenia.

Podstawowym celem leczenia jest jak najdłuższe utrzymanie remisji choroby. Istotnym elementem działania terapeutycznego jest również zapobieganie działaniom niepożądanym wynikającym z charakteru leczenia, jak również minimalizowanie powikłań zdrowotnych będących konsekwencją aktywnej formy choroby. Cały czas trwają prace nad optymalizacją postępowania terapeutycznego w NChZJ1.

Choroby określane wspólnym mianem nieswoistych chorób zapalnych jelit (NChZJ) obejmują takie jednostki chorobowe, jak:

 

Epidemiologia NChZJ

Epidemiologia i etiologia WZJG oraz ChLC mają wiele cech wspólnych. Chorują głównie osoby rasy białej. WZJG może rozwinąć się w każdym wieku, a szczyt zachorowań przypada na okres między 20. a 40. rokiem życia oraz powyżej 65. roku życia, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn2, 3. W przypadku ChLC największą zachorowalność notuje się u młodych osób w wieku 15–25 lat, z niewielką przewagą płci żeńskiej. Choroba ta występuje głównie w krajach wysoko rozwiniętych2, 3, jednak aktualnie obserwowany jest dynamiczny wzrost zachorowań w regionach, w których wcześniej notowano mniej przypadków NChZJ w porównaniu z regionami, które charakteryzowały się wysoką zapadalnością, utrzymującą się na poziomie stałym bądź wykazującą niewielki wzrost (tabela 4 - do pobrania w załączniku)3.

Patomechanizm NChZJ

Do chwili obecnej nie udało się jednoznacznie określić pierwotnej przyczyny wywołującej NChZJ. Wiadomo, że nieswoiste choroby zapalne jelit są efektem złożonej, wieloczynnikowej patogenezy oraz interakcji pomiędzy różnymi elementami, w efekcie których powstaje permanentny stan zapalny. Badania wskazują na kilka prawdopodobnych kierunków powstania przewlekłego zapalenia błony śluzowej:

Nieswoiste choroby zapalne jelit – NChZJ (ang. Inflammatory Bowel Disease, IBD) są poważnym problemem zdrowotnym rzutującym nie tylko na codzienne funkcjonowanie chorych, poprzez obniżenie komfortu ich życia, ale przede wszystkim stanowią realne zagrożenie dla ich zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia. Terapia NChZJ stawia wiele wyzwań, do których należy indywidualizacja i modyfikacja (zależnie od stanu klinicznego) leczenia.

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Sylwia Gugała-Mirosz

CZYTAM ARTYKUŁY

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, ze specjalizacją dietetyka, aktualnie pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH oraz Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Na co dzień łączy wieloletnie doświadczenie naukowe i zdobytą wiedzę z praktyką w zakresie leczenia żywieniowego oraz dietoterapii. Współtwórczyni i aktywna realizatorka wielu programów promujących zdrowy styl życia co idealnie wpisuje się w zainteresowania związane z edukacją prozdrowtną, dietoprofilaktyką chorób cywilizacyjnych.