menu close arrow_back_ios person_add home

Z GABINETU DIETETYKA

Article image

Otyłość sarkopeniczna. Nowe wyzwanie dla dietetyków

Doktor nauk o zdrowiu Magdalena Milewska

04-01-2016

NR 3/2016

W świetle ostatnich publikacji stan odżywienia osób starszych wydaje się zróżnicowany, jednak wyniki badania Polsenior, przeprowadzonego w grupie 2055 kobiet i 2135 mężczyzn po 65 roku życia mieszkających na terenie Polski, wskazują na pogłębianie się problemu otyłości u osób starszych w porównaniu z wynikami z lat ubiegłych. Podwyższony wskaźnik masy ciała zaobserwowano u 39% kobiet i 36% mężczyzn.

czytaj dalej

Z GABINETU DIETETYKA

Otyłość sarkopeniczna. Nowe wyzwanie dla dietetyków

Doktor nauk o zdrowiu Magdalena Milewska

Article image

W świetle ostatnich publikacji stan odżywienia osób starszych wydaje się zróżnicowany, jednak wyniki badania Polsenior, przeprowadzonego w grupie 2055 kobiet i 2135 mężczyzn po 65 roku życia mieszkających na terenie Polski, wskazują na pogłębianie się problemu otyłości u osób starszych w porównaniu z wynikami z lat ubiegłych. Podwyższony wskaźnik masy ciała zaobserwowano u 39% kobiet i 36% mężczyzn.

Czytam więcej
Article image

Pacjent cierpiący na porfirię. Szczegółowe postępowanie dietetyczne

Dietetyk kliniczny Monika Dudek-Palaczyk

04-01-2016

NR 3/2016

Porfirie − to grupa chorób metabolicznych związanych z zaburzeniami biosyntezy hemu (składającej się z wielu etapów), spowodowanymi brakiem bądź zmniejszeniem aktywności enzymów, takich jak: syntaza kwasu aminolewulinowego (ALA), syntaza porfobilinogenowa, syntaza uroporfirynogenowa I, syntaza uroporfirynogenowa III, kosyntaza uroporfirynogenowa III, dekarboksylaza uroporfirynogenowa, oksydaza koproporfirynogenowa i protokoproporfirynogenowa, chelataza żelazowa, biorących udział w przemianach związków hemowych. W konsekwencji tych zaburzeń w organizmie dochodzi do wzrostu stężenia porfiryn (związków zbudowanych z pierścieni pirolowych, które połączone z metalami tworzą metaloporfiryny) i ich prekursowrów. Kumulacja metabolitów reakcji poprzedzającej blok enzymatyczny prowadzi do pojawienia się objawów klinicznych.

czytaj dalej

Z GABINETU DIETETYKA

Pacjent cierpiący na porfirię. Szczegółowe postępowanie dietetyczne

Dietetyk kliniczny Monika Dudek-Palaczyk

Article image

Porfirie − to grupa chorób metabolicznych związanych z zaburzeniami biosyntezy hemu (składającej się z wielu etapów), spowodowanymi brakiem bądź zmniejszeniem aktywności enzymów, takich jak: syntaza kwasu aminolewulinowego (ALA), syntaza porfobilinogenowa, syntaza uroporfirynogenowa I, syntaza uroporfirynogenowa III, kosyntaza uroporfirynogenowa III, dekarboksylaza uroporfirynogenowa, oksydaza koproporfirynogenowa i protokoproporfirynogenowa, chelataza żelazowa, biorących udział w przemianach związków hemowych. W konsekwencji tych zaburzeń w organizmie dochodzi do wzrostu stężenia porfiryn (związków zbudowanych z pierścieni pirolowych, które połączone z metalami tworzą metaloporfiryny) i ich prekursowrów. Kumulacja metabolitów reakcji poprzedzającej blok enzymatyczny prowadzi do pojawienia się objawów klinicznych.

Czytam więcej
Article image

(Nie)zdrowe połączenia produktów

Dietetyk kliniczny Adrianna Frelich

04-01-2016

NR 3/2016

Rozwój nowych technologii, Internetu sprawił, że ludzie mają łatwy dostęp do informacji, niestety nie zawsze prawdziwych. Bardzo popularne jest stawianie diagnozy na podstawie opisu choroby wyszukanej w sieci. Podobnie jest z nowinkami dietetycznymi, z którymi pacjenci przychodzą do dietetyków − często budzą one wiele kontrowersji. Poniżej przedstawiam kilka najbardziej popularnych mitów żywieniowych, które zostały przeanalizowane na podstawie dostępnej literatury fachowej.

czytaj dalej

Z GABINETU DIETETYKA

(Nie)zdrowe połączenia produktów

Dietetyk kliniczny Adrianna Frelich

Article image

Rozwój nowych technologii, Internetu sprawił, że ludzie mają łatwy dostęp do informacji, niestety nie zawsze prawdziwych. Bardzo popularne jest stawianie diagnozy na podstawie opisu choroby wyszukanej w sieci. Podobnie jest z nowinkami dietetycznymi, z którymi pacjenci przychodzą do dietetyków − często budzą one wiele kontrowersji. Poniżej przedstawiam kilka najbardziej popularnych mitów żywieniowych, które zostały przeanalizowane na podstawie dostępnej literatury fachowej.

Czytam więcej