menu close arrow_back_ios person_add home

Odwodnienie jako poważne i zbyt rzadko diagnozowane zjawisko u osób starszych

Osoby starsze stanowią grupę wiekową szczególnie narażoną na proces dehydratacji, który występuje niestety częściej, niż jest rozpoznawany. Mało swoiste objawy odwodnienia często przypisywane są starości lub niewłaściwie interpretowane jako charakterystyczne dla przebiegu innych chorób w podeszłym wieku.

 

Już w 460 p.n.e. Hipokrates głosił, że „woda jest najważniejsza dla tych, którzy chcą być zdrowi”. Ponadto zaobserwował on, iż starsi dorośli wykazywali ogólny spadek całkowitej wody w organizmie, a nawet deklarowali, iż utrata wody była przyczyną wszystkich objawów starzenia. Dziś liczne badania z udziałem osób starszych potwierdzają ten klasyczny dogmat o spadku nawodnienia organizmu postępującym wraz z wiekiem1.

Woda stanowi składnik każdego żywego organizmu, a dostęp do niej jest warunkiem istnienia w przyrodzie. Należy zdawać sobie sprawę z mnogości procesów biologicznych zachodzących w organizmie, w których uczestniczy woda, mianowicie:

 

Definicja odwodnienia i jego rodzaje

Odwodnienie (inaczej dehydratacja) można zdefiniować jako istotne klinicznie zmniejszenie całkowitej ilości wody w organizmie, które może wystąpić z utratą elektrolitów lub bez niej. Dehydratacja może wynikać zarówno z niedostatecznej podaży, jak również z zaburzeń wchłaniania lub nadmiernej utraty płynów4, 5.

Wyróżnia się trzy typy odwodnienia:

 

Odwodnienie izotoniczne (izoosmolarne) występuje w momencie obniżenia się poziomu płynów w przestrzeni zewnątrzkomórkowej przy utrzymaniu na niezmienionym poziomie płynów w przestrzeni wewnątrzkomórkowej.

Do odwodnienia hipotonicznego (hipoosmolarnego) dochodzi, gdy utrata elektrolitów przewyższa utratę wody. Główną przyczyną tego stanu jest uzupełnianie niedoboru lub strat wody płynami bezelektrolitowymi7.

Odwodnienie hipertoniczne (hiperosmolarne) zwane hipertonią – to wynik ujemnego bilansu wolnej wody, podczas którego dochodzi do hipermolarności płynów ustrojowych. Warto pokreślić, że ten rodzaj odwodnienia może być spowodowany niedostateczną podażą płynów, np. w wyniku zaburzeń pragnienia, co jest zjawiskiem powszechnie obserwowanym wśród osób starszych2. Wśród pozostałych przyczyn hipertonii wymienia się utratę wody przez płuca, nerki czy skórę. Objawami, zależnymi od stopnia odwodnienia oraz tempa jego narastania, są między innymi: wzmożone uczucie pragnienia, suchość błon śluzowych i skóry, skąpomocz, osłabienie, brak koncentracji, splątanie, po drgawki i śpiączkę. U osób odwodnionych zaobserwować można również gorączkę oraz spadek diurezy przy wysokiej gęstości moczu2, 7, 8. Dysnatremia, zwłaszcza hipernatremia, wiążą się również ze zwiększoną śmiertelnością – do 70% w ciężkich przypadkach10. Więcej na temat roli wody w organizmie człowieka znajduje się w artykule Agnieszki Senk Woda jako niezbędny składnik homeostazy przestrzeni komórkowych („Współczesna Dietetyka” nr 15).

Osoby starsze stanowią grupę wiekową szczególnie narażoną na proces dehydratacji, który występuje niestety częściej, niż jest rozpoznawany. Mało swoiste objawy odwodnienia często przypisywane są starości lub niewłaściwie interpretowane jako charakterystyczne dla przebiegu innych chorób w podeszłym wieku.

 

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Marta Lewandowicz-Umyszkiewicz

CZYTAM ARTYKUŁY

Doktor nauk medycznych, pracownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Dietetyk oraz prezes zarządu Fundacji Dietoterapii i Promocji Zdrowia „KIERUNEK ZDROWIE”. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii”. Dietetyk oraz wykładowca w „WSWOP” Hospicjum Domowe. Na co dzień zajmuje się pracą z pacjentami oraz badaniami klinicznymi. Autorka wielu publikacji naukowych. prelegentka konferencji naukowych.