menu close arrow_back_ios person_add home

Diet experience, czyli projektowanie pozytywnych doświadczeń w gabinecie dietetyka

User experience, czyli interdyscyplinarna dziedzina związana z badaniem wrażeń oraz projektowaniem doświadczeń użytkowników to coraz istotniejszy element rozwoju różnorodnych produktów i usług. To właśnie „dobry UX” przesądza często o popularności danego towaru. Czy zasady panujące w świecie projektowania przyjaznego użytkownikowi znajdują zastosowanie w pracy dietetyka?

Jak tworzyć produkty i usługi, które ukoją nerwy zszargane dietetyczną recydywą? O jakie warunki współpracy z klientem zadbać, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zbudowania przez niego pozytywnych skojarzeń oraz realizacji zamierzonych celów? Jak zwiększyć atrakcyjność własnej oferty na wysyconym rynku dietetycznym? Odpowiedzi na te pytania może przynieść User experience (UX), czyli interdyscyplinarna dziedzina związana z badaniem wrażeń oraz projektowaniem doświadczeń użytkowników, ukierunkowana na zwiększanie ich zadowolenia. Początki jej historii sięgają firmy Apple, gdzie pracujący w 1993 roku profesor psychologii poznawczej i nauk komputerowych Don Norman nadał sobie tytuł Architekta User experience1, rozpowszechniając tym samym podejście do projektowania opartego na szczegółowej analizie doświadczeń płynących z procesu interakcji pomiędzy odbiorcą a produktem. Z biegiem czasu oraz rozwojem badań i technologii opisywane podejście znalazło swoje zastosowanie nie tylko w świecie projektowania interfejsów komputerowych (HCI, ang. Human–Computer Interaction), ale również w procesie kreowania i udoskonalania produktów z innych dziedzin. Warunkiem wystarczającym do wykorzystania reguł UX okazała się główna grupa odbiorców zdefiniowana w swej nadrzędnej kategorii jako „ludzie”. Współczesny konsument, bombardowany mnogością ofert dotyczących interesujących go produktów, przy odrobinie wysiłku zyskuje możliwość budowania świadomości własnych potrzeb. Ma często coraz wyższe wymagania co do ich jakości i zyskiwanych dzięki nim możliwości. W konsekwencji przekłada się to na dokonywanie wyborów konsumenckich nie tylko ze względu na funkcjonalność czy cenę produktu, ale także na płynące z jego użytkowania pozytywne wrażenia estetyczne czy emocjonalne. To właśnie „dobry UX” przesądza często o popularności danego towaru.

User experience, czyli interdyscyplinarna dziedzina związana z badaniem wrażeń oraz projektowaniem doświadczeń użytkowników to coraz istotniejszy element rozwoju różnorodnych produktów i usług. To właśnie „dobry UX” przesądza często o popularności danego towaru. Czy zasady panujące w świecie projektowania przyjaznego użytkownikowi znajdują zastosowanie w pracy dietetyka?

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Karolina Rowgało-Daniel

CZYTAM ARTYKUŁY

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, certyfikowana Terapeutka Motywująca Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, specjalistka psychodietetyki, promotorka zrównoważonego podejścia do prowadzonego stylu życia. Jej obecne działania zawodowe koncentrują się wokół psychologii zdrowia oraz wykorzystywania gier i ich elementów jako narzędzi do zmiany zachowania. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała koordynując oraz współtworząc programy profilaktyki zdrowia, prowadząc szkolenia i warsztaty dla różnorodnych grup odbiorców, a także konsultacje indywidualne z osobami w procesie zmiany nawyków zdrowotnych. Autorka szkoleń o zastosowaniu gamifikacji w kształtowaniu i wspieraniu zmiany zachowań zdrowotnych. Współpracuje z Instytutem Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej „Sanvita".