menu close arrow_back_ios person_add home

Wykorzystanie diety ketogennej w onkologii

Dieta ketogenna – to uznana terapia stosowana w leczeniu padaczek lekoopornych, deficytu dehydrogenazy pirogronianu (PDHD) czy deficytu transportera glukozy do mózgu (GLUT1). Stosowana jako lek jest zalecana przez lekarza, układana przez dietetyka, regularnie kontrolowana przez zespół specjalistów.

Podczas jej stosowania mogą pojawić się objawy niepożądane, które powinny być szybko wykryte i – jeśli to możliwe – skorygowane. Czy dieta ketogenna może być wykorzystana w onkologii? Czy pacjent onkologiczny może zostać wyleczony dietą ketogenną? Czy może czerpać z niej jakiekolwiek korzyści?

 

Teorią, która zapoczątkowała poszukiwania łączące terapię nowotworów z dietą ketogenną, był efekt Warburga, czyli umiejętność komórek rakowych do uzyskania energii dzięki glikolizie beztlenowej. Restrykcja węglowodanów ogranicza ten proces, a tym samym możliwości wzrostu komórek chorobowych. Jednak publikacje dotyczące możliwości zastosowania diety ketogennej w onkologii pojawiły się 60 lat później. Większość badań prowadzona była na zwierzętach. Jeden z artykułów z tego okresu został opublikowany w 1987 r. przez zespół Tisdale. W pracy przeprowadzonej na modelu mysim z nowotworem jelita grubego pokazano, że dieta bogatotłuszczowa z MCT zapobiega kacheksji nowotworowej i zmniejsza rozmiar guza1. Metaanaliza Klementa i wsp. (2016) pokazała, że dieta ketogenna wykorzystywana w monoterapii nowotworu dała efekt opóźniający rozrost guza. Badania prowadzone były na modelach mysich z różną lokalizacją choroby2. Khodadadi i wsp. (2017) przeanalizowali 13 badań z udziałem zwierząt. W przypadku nowotworów żołądka, jelita grubego, trzustki, prostaty, płuc, mózgu i neuroblastomy w 9 artykułach opisano wydłużenie przeżycia oraz hamowanie wzrostu komórek nowotworowych3. Lussier i wsp. (2016) badali wpływ diety ketogennej na glejaka złośliwego u myszy. Zaobserwowali korzyści dla systemu immunologicznego gospodarza i supresję komórek raka4. W badaniu przeprowadzonym również na modelu mysim Zahra i wsp. (2017) opisali działanie diety ketogennej w połączeniu z radioterapią w raku trzustki i niedrobnokomórkowym raku płuc. Połączenie terapii dało najlepsze efekty lecznicze (związane z wydłużonym przeżyciem). Przebadano też niewielką grupę ochotników (n = 9), badanie ukończyły dwie osoby. W podsumowaniu stwierdzono, że w przypadku stosowania radio- i chemioterapii dieta ketogenna była źle tolerowana przez pacjentów5.

Dieta ketogenna – to uznana terapia stosowana w leczeniu padaczek lekoopornych, deficytu dehydrogenazy pirogronianu (PDHD) czy deficytu transportera glukozy do mózgu (GLUT1). Stosowana jako lek jest zalecana przez lekarza, układana przez dietetyka, regularnie kontrolowana przez zespół specjalistów.

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Ewa Ehmke vel Emczyńska – Seliga

CZYTAM ARTYKUŁY

Dietetyk – absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie wieloletni pracownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych oraz Poradni Chorób Metabolicznych (Centrum Chorób Rzadkich) Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, wykładowca Wyższej Szkoły Rehabilitacji i SWPS oraz konsultant medyczny w klinice Neurosphera – Centrum Leczenia Padaczki w Warszawie. Specjalista w zakresie dietetyki pediatrycznej i wrodzonych wad metabolizmu po wielu polskich i zagranicznych szkoleniach z tego zakresu. W pracy zajmuje się głównie prowadzeniem pacjentów z chorobami rzadkimi i padaczką lekooporną (dieta ketogenna).