menu close arrow_back_ios person_add home

DIETETYKA DZIECIĘCA

Article image

52 Oleje w diecie nastolatków

Dietetyka Aleksandra Żyła-Pawlak

01-11-2022

NR 44/2022

Okres dojrzewania jest szczególnym czasem w życiu człowieka, charakteryzującym się zwiększeniem tempa wzrastania oraz pojawieniem się cech pokwitania. W tym czasie nastolatki zwracają większą uwagę na własną sylwetkę, co jest spowodowane dużą dynamiką zmian wymiarów ciała oraz kształtowaniem się typu budowy somatycznej. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze znacznie wzrasta, co związane jest nie tyle z wiekiem kalendarzowym, ale zależy od zaawansowania dojrzewania płciowego.

czytaj dalej

DIETETYKA DZIECIĘCA

52 Oleje w diecie nastolatków

Dietetyka Aleksandra Żyła-Pawlak

Article image

Okres dojrzewania jest szczególnym czasem w życiu człowieka, charakteryzującym się zwiększeniem tempa wzrastania oraz pojawieniem się cech pokwitania. W tym czasie nastolatki zwracają większą uwagę na własną sylwetkę, co jest spowodowane dużą dynamiką zmian wymiarów ciała oraz kształtowaniem się typu budowy somatycznej. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze znacznie wzrasta, co związane jest nie tyle z wiekiem kalendarzowym, ale zależy od zaawansowania dojrzewania płciowego.

Czytam więcej
Article image

Nasilenie występowania zaburzeń odżywiania oraz nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży jako skutek pandemii COVID-19 – część II

Dietetyk, psychodietetyk Karolina Lewandowska-Klafczyńska

01-05-2022

NR 41/2022

Właściwe odżywianie jest ważne dla zachowania zdrowia, a podczas pandemii COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019) troska o właściwą dietę, dostosowaną do zapotrzebowania organizmu i aktualnego poziomu aktywności fizycznej, nabrała szczególnego znaczenia, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z narastającą falą nadwagi i otyłości wśród najmłodszych nie tylko w Polsce, ale i na świecie25.

 

czytaj dalej

DIETETYKA DZIECIĘCA

Nasilenie występowania zaburzeń odżywiania oraz nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży jako skutek pandemii COVID-19 – część II

Dietetyk, psychodietetyk Karolina Lewandowska-Klafczyńska

Article image

Właściwe odżywianie jest ważne dla zachowania zdrowia, a podczas pandemii COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019) troska o właściwą dietę, dostosowaną do zapotrzebowania organizmu i aktualnego poziomu aktywności fizycznej, nabrała szczególnego znaczenia, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z narastającą falą nadwagi i otyłości wśród najmłodszych nie tylko w Polsce, ale i na świecie25.

 

Czytam więcej
Article image

Nasilenie występowania zaburzeń odżywiania oraz nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży jako skutek pandemii COVID-19 – część I

Dietetyk, psychodietetyk Karolina Lewandowska-Klafczyńska

01-03-2022

NR 40/2022

Właściwe odżywianie jest ważne dla zachowania zdrowia, a podczas pandemii COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019) troska o właściwą dietę, dostosowaną do zapotrzebowania organizmu i aktualnego poziomu aktywności fizycznej, nabrała szczególnego znaczenia, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z narastającą falą nadwagi i otyłości wśród najmłodszych nie tylko w Polsce, ale i na świecie25.

czytaj dalej

DIETETYKA DZIECIĘCA

Nasilenie występowania zaburzeń odżywiania oraz nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży jako skutek pandemii COVID-19 – część I

Dietetyk, psychodietetyk Karolina Lewandowska-Klafczyńska

Article image

Właściwe odżywianie jest ważne dla zachowania zdrowia, a podczas pandemii COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019) troska o właściwą dietę, dostosowaną do zapotrzebowania organizmu i aktualnego poziomu aktywności fizycznej, nabrała szczególnego znaczenia, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z narastającą falą nadwagi i otyłości wśród najmłodszych nie tylko w Polsce, ale i na świecie25.

Czytam więcej
Article image

Konsekwencje nadmiernej masy ciała u dzieci

Julia Bober

01-01-2022

NR 39/2022

W ostatnich latach świat mierzy się z epidemią otyłości1 nie tylko osób dorosłych, ale także dzieci. Konsekwencje nadmiernej masy ciała wieku dziecięcego są przede wszystkim długofalowe i mają znaczący wpływ na dalsze trwanie i jakość życia, predysponując do rozwoju chorób cywilizacyjnych2 – zależnych od stylu życia i sprzężonych z rozwojem i cyfryzacją społeczeństwa.

czytaj dalej

DIETETYKA DZIECIĘCA

Konsekwencje nadmiernej masy ciała u dzieci

Julia Bober

Article image

W ostatnich latach świat mierzy się z epidemią otyłości1 nie tylko osób dorosłych, ale także dzieci. Konsekwencje nadmiernej masy ciała wieku dziecięcego są przede wszystkim długofalowe i mają znaczący wpływ na dalsze trwanie i jakość życia, predysponując do rozwoju chorób cywilizacyjnych2 – zależnych od stylu życia i sprzężonych z rozwojem i cyfryzacją społeczeństwa.

Czytam więcej
Article image

Zastosowanie diety eliminacyjnej w leczeniu eozynofilowego zapalenia przełyku u dzieci

mgr Agata Stróżyk

01-11-2021

NR 38/2021

W leczeniu dzieci z eozynofilowym zapaleniem przełyku (EZP), dieta stanowi jedną z opcji pierwszego wyboru. Dieta eliminacyjna w EZP cechuje się wysokim odsetkiem remisji i niskim ryzykiem działań niepożądanych. Do niedawna w praktyce klinicznej stosowano zwykle dietę elementarną opartą na mieszankach aminokwasów lub empiryczną dietę eliminacyjną wykluczającą 6 alergenów. Coraz częściej jednak pojawiają się doniesienia o niewiele niższej skuteczności w uzyskiwaniu remisji diet eliminujących cztery, trzy lub nawet tylko dwa alergeny. Jakie są obecnie stosowane strategie dietetyczne w EZP u dzieci i jaka jest przyszłość diety eliminacyjnej w tej grupie chorych?

czytaj dalej

DIETETYKA DZIECIĘCA

Zastosowanie diety eliminacyjnej w leczeniu eozynofilowego zapalenia przełyku u dzieci

mgr Agata Stróżyk

Article image

W leczeniu dzieci z eozynofilowym zapaleniem przełyku (EZP), dieta stanowi jedną z opcji pierwszego wyboru. Dieta eliminacyjna w EZP cechuje się wysokim odsetkiem remisji i niskim ryzykiem działań niepożądanych. Do niedawna w praktyce klinicznej stosowano zwykle dietę elementarną opartą na mieszankach aminokwasów lub empiryczną dietę eliminacyjną wykluczającą 6 alergenów. Coraz częściej jednak pojawiają się doniesienia o niewiele niższej skuteczności w uzyskiwaniu remisji diet eliminujących cztery, trzy lub nawet tylko dwa alergeny. Jakie są obecnie stosowane strategie dietetyczne w EZP u dzieci i jaka jest przyszłość diety eliminacyjnej w tej grupie chorych?

Czytam więcej
Article image

Diety wegetariańskie i wegańskie u dzieci

Specjalista medycyny żywienia, dietetyk Małgorzata Desmond

01-09-2021

NR 37/2021

W czerwcu br. w „American Journal of Clinical Nutrition” (AJCN) ukazała się publikacja podsumowująca wyniki badań dzieci wegetariańskich i wegańskich, będąca owocem współpracy Institute of Child Health, University College London (UCL) oraz Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD). Badania te, prowadzone w IPCZD od 2010 r., dostarczają kompleksowych danych na temat stanu zdrowa małych wegetarian i wegan, w tym po raz pierwszy informacje na temat biomarkerów krwi i zdrowia kości u wegan. Stanowią one również jedyne źródło szczegółowych informacji na temat zdrowia współczesnych wegańskich dzieci w wieku powyżej 3 lat, ponieważ wcześniejsze badania w tej populacji pochodzą z lat 80.

czytaj dalej

DIETETYKA DZIECIĘCA

Diety wegetariańskie i wegańskie u dzieci

Specjalista medycyny żywienia, dietetyk Małgorzata Desmond

Article image

W czerwcu br. w „American Journal of Clinical Nutrition” (AJCN) ukazała się publikacja podsumowująca wyniki badań dzieci wegetariańskich i wegańskich, będąca owocem współpracy Institute of Child Health, University College London (UCL) oraz Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD). Badania te, prowadzone w IPCZD od 2010 r., dostarczają kompleksowych danych na temat stanu zdrowa małych wegetarian i wegan, w tym po raz pierwszy informacje na temat biomarkerów krwi i zdrowia kości u wegan. Stanowią one również jedyne źródło szczegółowych informacji na temat zdrowia współczesnych wegańskich dzieci w wieku powyżej 3 lat, ponieważ wcześniejsze badania w tej populacji pochodzą z lat 80.

Czytam więcej
Article image

Dieta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – czy jest potrzebna?

dr n. med. Justyna Jessa

01-07-2021

NR 36/2021

Spektrum autyzmu (ASD – ang. autism spectrum disorder) to grupa coraz częściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. Dzieci z ASD mają trudności z mową, interakcjami społecznymi oraz deficyty wyobraźni1. Autyzm nie jest chorobą, a więc nie leczy się go. Jedyną skuteczną interwencją jest terapia psychologiczna. Dodatkowymi terapiami, na które decydują się rodzice dzieci w spektrum autyzmu jest modyfikacja diety. Dlaczego jest tak istotna?

czytaj dalej

DIETETYKA DZIECIĘCA

Dieta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – czy jest potrzebna?

dr n. med. Justyna Jessa

Article image

Spektrum autyzmu (ASD – ang. autism spectrum disorder) to grupa coraz częściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. Dzieci z ASD mają trudności z mową, interakcjami społecznymi oraz deficyty wyobraźni1. Autyzm nie jest chorobą, a więc nie leczy się go. Jedyną skuteczną interwencją jest terapia psychologiczna. Dodatkowymi terapiami, na które decydują się rodzice dzieci w spektrum autyzmu jest modyfikacja diety. Dlaczego jest tak istotna?

Czytam więcej
Article image

Znaczenie wody w diecie dziecka

dr n. med. Justyna Jessa

01-05-2021

NR 35/2021

Dziecko powinno uczyć się pić wodę od momentu, kiedy do jego diety wprowadzane są posiłki uzupełniające. Jest to kluczowy element wypracowywania zdrowych nawyków żywieniowych, które zaowocują w przyszłości.

czytaj dalej