menu close arrow_back_ios person_add home

mgr Agnieszka Zdonek

Dietetyczka kliniczna. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Specjalizuje się we wsparciu żywieniowym w insulinooporności, cukrzycy, chorobach tarczycy oraz doradztwie dietetycznym u osób stosujących dietę roślinną. Certyfi kowany specjalista SOIT (School Of Insulinresistance Therapy) – specjalista przyjazny insulinoopornym.

Article image

Z GABINETU DIETETYKA

Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym człowieka jako czynnik stymulujący układ odpornościowy

Bakterie jelitowe rozwijają i regulują układ odpornościowy, a ten wpływa na skład mikrobiomu jelitowego, zwłaszcza poprzez kontrolowanie przerostu niektórych bakterii oraz reagowanie na bakterie chorobotwórcze. Interakcja ta jest regulowana także przez mikroorganizmy, które bezpośrednio reagują na bakterie chorobotwórcze lub stymulują układ odpornościowy do tego samego14.

czytaj dalej
Article image

TEMAT NUMERU

Otyłość a choroby przewodu pokarmowego

Otyłość stanowi narastający problem nie tylko zdrowotny, ale także społeczny, który coraz częściej dotyczy krajów rozwiniętych, ale również rozwijających się. Główną przyczyną otyłości jest zmiana stylu życia polegająca na niskiej aktywności fizycznej oraz na długotrwałym dodatnim bilansie energetycznym, którego powstaniu sprzyjają czynniki środowiskowe, psychospołeczne, genetyczne oraz niektóre schorzenia1,6,14.

czytaj dalej
Article image

Z GABINETU DIETETYKA

Wpływ żywienia na odporność

Układ odpornościowy człowieka kształtuje się już na etapie życia płodowego i rozwija aż do zakończenia okresu dojrzewania. W jego skład wchodzi grasica, która jest odpowiedzialna za selekcję i rozwój limfocytów T, szpik kostny, gdzie ma miejsce dojrzewanie limfocytów B, śledziona, w której rozpoznawane są antygeny z krwi, a także węzły chłonne i liczne tkanki limfatyczne3,17.

czytaj dalej