menu close arrow_back_ios person_add home

dr n. med. Magdalena Maciejewska-Cebulak

Article image

DIETETYKA ONKOLOGICZNA

Zalecenia żywieniowe dla chorych na raka piersi

Rak piersi stanowi duże wyzwanie dla współczesnej onkologii, głównie z uwagi na częstotliwość występowania tego nowotworu. Dzięki rozwojowi medycyny rokowania chorych na raka piersi są coraz lepsze, rosną również szanse na pełne wyleczenie (szczególnie wcześnie wykrytych nowotworów). Różnorodność potrzeb żywieniowych chorych na raka piersi stwarza potrzebę indywidualizacji zaleceń żywieniowych na podstawie zebranego wywiadu żywieniowego oraz przeprowadzonej oceny stanu odżywienia. Rolą dietetyka we wsparciu chorych na raka piersi jest monitorowanie stanu odżywienia, kontrolowanie zmian masy i składu ciała oraz dostosowanie sposobu żywienia do aktualnych potrzeb żywieniowych, które mogą dynamicznie zmieniać się w zależności od etapu leczenia choroby.

czytaj dalej