menu close arrow_back_ios person_add home

MIĘŚNIAKI MACICY – JAKA DIETA MOŻE POMÓC?

Mięśniaki macicy to najczęściej występujące niezłośliwe nowotwory tego narządu, które wywodzą się z włókien mięśni gładkich lub ściany naczyń krwionośnych błony mięśniowej1,2. W ich patomechanizmie dużą rolę przypisuje się względnemu hiperestrogenizmowi1. Szacuje się, że mięśniaki macicy występują u 20–50% kobiet w wieku prokreacyjnym, przy czym obserwuje się wzrost występowania tego schorzenia w populacji kobiet w wieku około 50 lat (do 70%) oraz u kobiet rasy czarnej (do 80%)3. Większe ryzyko ich rozwoju dotyczy nieródek oraz kobiet otyłych1,2.

W zależności od lokalizacji i osiągnię- tych rozmiarów mięśniaki macicy mogą wywoływać różnorodne ob- jawy kliniczne1,2. Najczęściej ujaw- niają się one jedynie w 20–50% przypadków2. Do objawów mięśniaków należą: nieprawidłowe krwa- wienia, dolegliwości bólowe w obrębie miednicy mniejszej (związane z uciskiem sąsiednich narzą- dów), wtórna niedokrwistość, wtórne zakażenie, niepłodność, poronienie i przedwczesny poród1,2. Niezłośliwe nowotwory o bardzo dużych rozmia- rach mogą powodować objawy dysfunkcji jelit i pęcherza moczowego3. Dodatkowo, w przypadku ciąży, skutkują często nieprawidłowym ułożeniem płodu, zaburzeniami kurczliwości mięśnia macicy oraz stanowią przeszkodę porodową1. Co ciekawe, w okresie menopauzy nieprawidłowe krwawienia miesiączkowe ustępują samoistnie, a stopień nasi- lenia dolegliwości bólowych i objawów uciskowych zmniejsza się wraz z fi zjologicznym procesem stop- niowej inwolucji mięśniaków3.

ROZPOZNANIE I LECZENIE

Mięśniaki macicy są najczęściej diagnozowane u ko- biet w wieku prokreacyjnym podczas rutynowego badania ginekologicznego3. Patologiczne zmiany są potwierdzane i różnicowane w trakcie oceny ultrasonografi cznej1,3. Mięśniaki macicy leczy się w sposób operacyjny lub zachowawczy1. Wybór metody leczenia zależy od ich wielkości, liczby oraz lokalizacji, a przede wszystkim od występujących objawów choroby, które mogą występować z różnym nasileniem. W każdym indywidualnym przypadku brane są pod uwagę plany prokreacyjne pacjentki3.

Mięśniaki macicy to najczęściej występujące niezłośliwe nowotwory tego narządu, które wywodzą się z włókien mięśni gładkich lub ściany naczyń krwionośnych błony mięśniowej1,2. W ich patomechanizmie dużą rolę przypisuje się względnemu hiperestrogenizmowi1. Szacuje się, że mięśniaki macicy występują u 20–50% kobiet w wieku prokreacyjnym, przy czym obserwuje się wzrost występowania tego schorzenia w populacji kobiet w wieku około 50 lat (do 70%) oraz u kobiet rasy czarnej (do 80%)3. Większe ryzyko ich rozwoju dotyczy nieródek oraz kobiet otyłych1,2.

Chcesz przeczytać więcej?

Pełna treść artykułu, wraz z załącznikami do pobrania, dostępna jest dla prenumeratorów czasopisma, po zalogowaniu się.


O autorze

Kinga Falkiewicz

CZYTAM ARTYKUŁY

Dietetyk kliniczny, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Dietetyka, gdzie otrzymała tytuł magistra. Kontynuuje edukację na studiach podyplomowych z Psychodietetyki (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) Współpracuje z Instytutem Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej „Sanvita”. Doświadczenie zdobywała w warszawskich szpitalach i poradniach dietetycznych.