menu close arrow_back_ios person_add home

IMMUNOŻYWIENIE

Article image

Upośledzenie odporności i niedożywienie w AIDS. Znaczenie wspomagającego leczenia żywieniowego

Specjalistka w zakresie immunologii Sylwia Skrzyńska

04-07-2016

NR 6/2016

Zakażenie wirusem HIV wraz z progresją do pełnoobjawowego AIDS, zaburzenia odporności i niedożywienie − to trzy nierozłączne elementy, które budują samonapędzającą się kaskadę prowadzącą do wyniszczenia organizmu. Poniższy artykuł spróbuje pokrótce wyjaśnić korelacje między tymi elementami i wskazać możliwości złagodzenia skutków tej kaskady.

czytaj dalej

IMMUNOŻYWIENIE

Upośledzenie odporności i niedożywienie w AIDS. Znaczenie wspomagającego leczenia żywieniowego

Specjalistka w zakresie immunologii Sylwia Skrzyńska

Article image

Zakażenie wirusem HIV wraz z progresją do pełnoobjawowego AIDS, zaburzenia odporności i niedożywienie − to trzy nierozłączne elementy, które budują samonapędzającą się kaskadę prowadzącą do wyniszczenia organizmu. Poniższy artykuł spróbuje pokrótce wyjaśnić korelacje między tymi elementami i wskazać możliwości złagodzenia skutków tej kaskady.

Czytam więcej