A-Wojtasik.jpg

Anna Wojtasik

Doktor technologii żywności i żywienia, specjalista z zakresu żywienia człowieka. Absolwentka Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie.
Adiunkt w Instytucie Żywności i Żywienia. Współrealizatorka projektów i programów, m.in. dotyczących zwalczania nadwagi i otyłości w Polsce,
a także grantów dotyczących oceny żywienia i stanu odżywienia chorych na celiakię i opracowania klinicznych zaleceń w projektowaniu diet dla
osób nietolerujących glutenu. Prowadzi działalność dydaktyczną na studiach podyplomowych oraz poradnictwo dietetyczne w Ogólnopolskim
Centrum Dietetyki IŻŻ. Autorka licznych publikacji z zakresu żywienia człowieka.

Autor artykułów