menu close arrow_back_ios person_add home

dr Radosław Balwierz

Farmaceuta, doktor nauk farmaceutycznych, adiunkt w Katedrze Farmacji i Chemii Ekologicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Autor licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, kursów oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Redaktor naukowy podręcznika Farmakoterapia. Kiedy żywność ma znaczenie. Interakcje leków z żywnością w praktyce dietetyka.

Article image

LECZENIE NADWAGI I OTYŁOŚCI

Wpływ leków przeciwdepresyjnych na masę ciała

Istnieje dość istotna grupa leków, która w sposób znaczący wpływa na zmianę masy ciała u pacjentów leczonych przeciwdepresyjnie. Priorytetem powinno być zatem ścisłe monitorowanie zmian masy ciała podczas leczenia zaburzeń nastroju. Konieczne staje się więc opracowanie wytycznych stosowania leków przeciwdepresyjnych z uwzględnieniem ich zmian w zakresie masy ciała (…)

czytaj dalej
Article image

LECZENIE NADWAGI I OTYŁOŚCI

Działania niepożądane leków stosowanych w leczeniu otyłości

Podstawą leczenia otyłości powinna być zawsze terapia żywieniowa połączona ze zwiększeniem aktywności fizycznej. Natomiast w niektórych sytuacjach klinicznych konieczne jest włączenie leczenia farmakologicznego bądź operacyjnego2 . Jednakże każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża życiu i zdrowiu, a każda terapia obarczona jest możliwością wystąpienia działań niepożądanych, które mogą nawet doprowadzić do konieczności przerwania leczenia.

czytaj dalej