dorota-luukasiewicz-smietanska.jpg

Dorota Łukasiewicz-Śmietańska

Absolwentka  Międzywydziałowego  Studium Biotechnologii SGGW. Stopień doktora otrzymała na podstawie rozprawy: "Ocena genetycznego zróżnicowania myszy selekcjonowanych przeciwstawnie w kierunku zmiany masy ciała przez wiele pokoleń." Obecnie adiunkt w Instytucie Żywienia i Żywności. Członek Polskiego Towarzystwa Genetycznego.

Autor artykułów