Karolina Karabin

Konsultant naukowy Cambridge Diagnostics, biolog molekularny, diagnosta laboratoryjny, doktorantka Międzynarodowego Studium Medycyny Molekularnej
przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Autor artykułów