menu person_add home

AKTYWNOŚĆ W DIECIE

Article image

Zalecenia aktywności fizycznej. Rekomendacje WHO w zależności od wieku

Fizjoterapeuta Zygmunt Bartosiewicz
Fizjoterapeuta
Kamil Korcala

02-11-2016

NR 8/2016

Aktywność fizyczna ma bardzo istotne znaczenie dla zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Jest jedną z podstawowych funkcji człowieka. Według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) zdrowie „to nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu”.

czytaj dalej