Angelika Głodowska

Studentka kierunku dietetyka na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Członek Koła Naukowego Dietetyków. Zaangażowana w projekt ABC Żywienie oraz współorganizatorka edukacji żywieniowej prowadzonej w jednej ze szkół podstawowych w Poznaniu.

Autor artykułów